Powered by Smartsupp

Plynový gril jako pojistka nezávislosti na dodávkách plynu

Nadpis dnešního článku vám možná nedává na první pohled smysl, ale hned si vysvětlíme, jak se věci ohledně plynu doopravdy mají.

Plyn který je dodáván do domácností pevnými plynovými rozvody je v naprosté většině plyn zemní a tedy z 97% pocházející z dodávek z Ruska. U tohoto plynu je náhrada za jiný zdroj možná jen velmi omezeně nebo to zabere přeci jen delší dobu, než bude vybudována infrastruktura a navýšeny kapacity pro přepravu. Záchrana v podobě LNG tedy zkapalněného zemního plynu určitě přijde, ale je otázkou zda to bude včas pro aktuální topnou sezónu a také za jakou cenu pro koncového zákazníka. 

Propan/butan - ropný plyn

Řada našich zákazníků však neví, že propan/butan používaný při provozu plynových grilů má ohledně získávání a distribuce se zemním plynem společného jen velmi málo. Ano i tento plyn se dá těžit, ale v ložiscích se nachází většinou v malém množství společně právě se zemním plynem. Naprostá většina propan/butanu dodávaného na domácí trh je získávána jako vedlejší produkt při výrobě benzínu a nafty z ropy. Samozřejmě i u ropy z Ruska můžeme předpokládat v budoucnu komplikace s dodávkami, nicméně pro nadcházející zimu se problémy velkého rozsahu nepředpokládají. 

Propan/butanem se lze předzásobit

Další výhodou propan/butanu oproti zemnímu plynu je možnost tvorby zásob. Plynové láhve s propan/butanem jsou snadno dostupné a jejich skladování je při dodržení základních pravidel bezpečné. Zásobu zemního plynu doma tvořit nelze a jste tak vždy odkázání na průběžné dodávky z plynovodu.

Plynový gril samozřejmě nemůžete používat uvnitř a tak není náhradou za kuchyň v interiéru stoprocentní, nicméně díky velké variabilitě lze na plynovém grilu nejen grilovat, ale také vařit, péct nebo částečně i udit. Navíc díky možnosti použití bezdrátových teploměrů nemusíte u grilu ani trávit tolik času a vše můžete sledovat z obýváku na displeji vašeho mobilního telefonu. Skvělé grilování tak nemusíte zažívat jen v létě, ale gril vám může posloužit jako celoroční venkovní kuchyně a může vás i zachránit v případě, že na nás energetická krize dolehne v maximální možné míře.